Tudja Meg Az Angyal Számát

Jogi nyilatkozat

A weboldalon található információk csak általános tájékoztatási célokat szolgálnak. Nem célja, hogy konkrét tanácsokat vagy ajánlásokat adjon egyének vagy helyzetek számára.


Miközben arra törekszünk, hogy pontos és naprakész információkat szolgáltassunk, nem vállalunk semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos nyilatkozatot vagy garanciát a weboldal vagy az információk, termékek teljességére, pontosságára, megbízhatóságára, alkalmasságára vagy elérhetőségére vonatkozóan, szolgáltatások, vagy a weboldalon található kapcsolódó grafikák bármilyen célból. Ezért minden ilyen információra való támaszkodás szigorúan a saját felelősségére történik.

Semmilyen esetben sem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, beleértve korlátozás nélkül a közvetett vagy következményes veszteséget vagy kárt, vagy bármilyen veszteséget vagy kárt, amely a weboldal használatából eredő vagy azzal kapcsolatos adatvesztésből vagy nyereségből ered. .

Ezen a weboldalon keresztül előfordulhat, hogy más webhelyekre hivatkozhat, amelyek nem tartoznak webhelyünk ellenőrzése alá. Nincs befolyásunk ezen webhelyek jellegére, tartalmára és elérhetőségére. A linkek feltüntetése nem feltétlenül jelent ajánlást, vagy nem támogatja a bennük megfogalmazott nézeteket.

>